https://www.tpep.nl/

Er verschijnen twee themanummers van het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie over focusing en de nalatenschap van Gendlin. Het eerste was nummer 4 van 2018. Het tweede, nummer 1 van 2019, verschijnt binnenkort.

De artikels en de ‘uit de praktijk’ bijdragen in deze themanummers zijn bewerkingen van lezingen en workshops van de studiedag “Focusing als innerlijk kompas. Gendlin & beyond” van VVCEPC en Focussen Vlaanderen op 1 juni 2018 in Leuven.

Deze themanummers zijn er gekomen ter vervanging van een congresboek. Ze zijn een mooie samenstelling van bijdragen over verschillende aspecten en toepassingsgebieden van focusing die mede uit Focussen Vlaanderen gegroeid zijn.

Ze kunnen apart aangekocht worden, ook door mensen die geen abonnement hebben op het tijdschrift. Ze kosten 16 € per nummer. Stuur een mail naar info@tpep.nl met daarin de nummers die je wenst en het adres waar de nummers naartoe gestuurd moeten worden.

Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie
56e jaargang, nr. 4, 2018

Ten geleide    

Artikelen

Gendlins filosofie voor psychotherapeuten
Frans Depestele 

Living forward. Gendlins erfenis als inspiratie voor psychotherapie en leven
Mia Leijssen 

Uit de praktijk

Eugene Gendlin werkt met mijn droom, een ervaringsbericht
Dion Van Werde

Focusing in dans en beweging
Gerd Parquin

Van Wholebody Focusing tot Relational Wholebody Focusing
Lara Peumans & Katrijn Van Loock 

Onderzoek

Focusing georiënteerd experiëntiële psychotherapie: een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek. Deel 1: Onderzoek naar macroprocessen
Árpi Süle 

Column

Moederdag
Hilde Libbrecht

Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

57e jaargang, nr. 1, 2019
Ten geleide    

Artikel
Existentiële empathie: over experiëntiële en existentiële aanwezigheid
Siebrecht Vanhooren 

Uit de praktijk

Interactive focusing als voorbeeld van ‘RELIFO’ (Relating, Listening and Focusing instructions)
Tine Swyngedouw

Cursus focussen: een onderbenut potentieel in de therapiewereld
Chris Van de Veire

Ik wil je altijd blijven vinden, altijd liever. Over hoe focussen bijdraagt aan het creëren van een betekenisvolle blijvende band
Gerke Verthriest 

Interview

Innerlijke vijanden … bestaan niet. E-mail interview met Ann Weiser Cornell
Aaffien de Vries

Onderzoek

Focusing georiënteerd experiëntiële psychotherapie: een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek. Deel 2: Onderzoek naar microprocessen
Árpi Süle 

Column

Moderne devotie
Marcel Gerrits Jans

In English: Issue 4 2018

ARTICLES
Gendlin’s philosophy for psychotherapists
Frans Depestele – 56–4 (2018)
Living Forward. Gendling’s legacy as inspiration for psychotherapy and life
Mia Leijssen – 56–4 (2018)
FROM THE PRACTICE
Eugene Gendlin werkt met mijn droom, een ervaringsbericht
Dion Van Werde – 56–4 (2018)
Focusing in dans en beweging
Gerd Parquin – 56–4 (2018)
Van Wholebody Focusing tot Relational Wholebody Focusing
Lara Peumans & Katrijn Van Loock – 56–4 (2018)
The tPeP (Journal for Client-centered Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.

©2024 European Focusing Association (EFA).

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?